Formulář pro uplatnění reklamace

Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

 

Adresa prodávajícího:

MÁME PRO VÁS PRÁCI s.r.o.

Valchařská 24/36, 614 00 Brno-Husovice

 

Internetový obchod:    www.obchod.mpvp.cz

Společnost:                 MÁME PRO VÁS PRÁCI s.r.o.

Se sídlem:                   se sídlem Valchařská 24/36, 614 00 Brno-Husovice

IČ/DIČ:                        055 66 878/ CZ05566878

E-mailová adresa:       objednavky@mpvp.cz

Telefonní číslo:             +420 515 919 515

 

(Následující údaje vyplní zákazník/spotřebitel)

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:  

Moje adresa:               

Můj telefon a e-mail:     

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ………………….........jsem ve Vašem obchodě www.obchod.mpvp.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady(podrobný popis):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………...........................................................................................................................................................................................

Požaduji vyřídit tedy reklamaci následujícím způsobem:

(zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. (pouze v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání:
  2. datum obdržení:
  3. Číslo objednávky:
  4. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (uveďte způsob Vaší platby):a budou navráceny na BÚ číslo 
  5. Jméno a příjmení spotřebitele:
  6. Adresa spotřebitele:
  7. E-mail:
  8. Telefon:

 

 

    V ……………………................dne ……………………….

 

                        
______________________________________

      Jméno a příjmení spotřebitele, podpis

 

Seznam příloh: